Nguyễn Thanh Phương (sinh 3/4/1965) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Cần Thơ.[1] Hiện ông là giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.[2]

Nguyễn Thanh Phương
Chức vụ
Thông tin chung
Sinh3 tháng 4, 1965 (55 tuổi)
Đảng pháiĐảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 3/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/10/1997

Nơi ứng cử: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi