Nguyễn Thanh Thủy (sinh ngày 10 tháng 3 năm 1965) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Hậu Giang.[1][2]

Tiểu sửSửa đổi

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học chuyên ngành lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 1/1/1994

Nơi ứng cử: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Tham khảoSửa đổi