Nguyễn Tiến Thắng

Nguyễn Tiến Thắng (sinh 1959) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.