Nguyễn Trung Thu (đại biểu quốc hội)

Nguyễn Trung Thu (sinh năm 1958) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Long An.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 30/11/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 22/12/1982

Nơi ứng cử: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 748/NQ-UBTVQH13

Tham khảoSửa đổi