Nguyễn Văn Minh (Bắc Ninh)

Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1960) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 21/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Long, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 2/9/1980

Nơi ứng cử: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi