Nguyễn Văn Thưởng

Nguyễn Văn Thưởng (sinh 1943) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Quảng Trị.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.