Nhân Nghĩa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Nhân Nghĩa)

Nhân Nghĩa ở đây Nhân ám chỉ một con chó của dân tộc Việt Nam, còn nghĩa là tình yêu thương.