Nhân giống

trang định hướng Wikimedia

Nhân giống (Breeding) là quá trình là sinh sản hữu tính tạo ra thế hệ kế tiếp (con cái) thường chỉ về động vật hoặc thực vật. Nó chỉ có thể xảy ra giữa một động vật hoặc thực vật giống đưc và giống cái (con giống). Trong tiếng Việt, thuật ngữ nhân giống có thể chỉ về:

Ngoài ra, nhân giống còn đề cập đến:

Xem thêm sửa