Nhã Bố (tiếng Mãn: ᠶᠠᠪᡠ, Möllendorff: yabu, chữ Hán: 雅布; 1658 - 1701), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Nhã Bố
雅布
Thân vương nhà Thanh
Hòa Thạc Trịnh Thân vương
Tại vị1683 - 1701
Tiền nhiệmLạt Bố
Kế nhiệmNhã Nhĩ Giang A
Thông tin chung
Thê thiếpXem văn bản
Hậu duệXem văn bản
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La·Nhã Bố
(愛新覺羅·雅布)
Thụy hiệu
Hòa Thạc Giản Tu Thân vương
(和碩簡修親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụTế Độ
Thân mẫuHàng thị
Sinh1658
Mất1701

Cuộc đờiSửa đổi

Nhã Bố sinh vào giờ Mùi, ngày 6 tháng 6 (âm lịch) năm Thuận Trị thứ 15 (1658), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ năm của Giản Thuần Thân vương Tế Độ, và là em trai của Dĩ cách Giản Thân vương Lạt Bố và Giản Huệ Thân vương Đức Tắc. Mẹ ông là Thứ Phúc tấn Hàng thị (杭氏).

Năm Khang Hi thứ 11 (1672), ông được phong chức Tam đẳng Phụ quốc Tướng quân (三等辅国将军).

Năm thứ 22 (1683), tháng 4, anh trai thứ hai của ông là Giản Thân vương Lạt Bố (喇布) bị tội mà đoạt tước, nên ông được thế tập tước vị Giản Thân vương (簡親王) đời thứ 4, tức Trịnh Thân vương đời thứ 5.

Năm thứ 27 (1688), ông nhậm mệnh hành quân đến Tô Ni Đặc phòng bị Cát Nhĩ Đan.

Năm thứ 29 (1690), Cát Nhĩ Đan thâm nhập Ô Châu, ông nhận mệnh cùng An Bắc Đại tướng quân Cung Thân vương Thường Ninh và Phủ Viễn Đại tướng quân Dụ Thân vương Phúc Toàn xuất binh chinh phạt.

Năm thứ 38 (1699), tháng 12, quản lý Tông Nhân phủ.

Năm thứ 40 (1701), ngày 17 tháng 9 (âm lịch), giờ Mùi, ông qua đời, thọ 44 tuổi, được truy thụy Giản Tu Thân vương (簡修親王).

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

 • Nguyên phối: Tây Lâm Giác La thị (西林覺羅氏), con gái của Tá lĩnh Tô Bách Lâm (苏柏林).
 • Kế thất: Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博爾濟吉特氏), con gái của Nhất đẳng Thị vệ A Lạt Bặc Đàm (阿喇卜谭).

Trắc Phúc tấnSửa đổi

 • Cao thị (高氏), con gái của Khinh xa Đô úy Sắc Bạch Hợp (色白合).
 • Quách thị (郭氏), con gái của Thường Bảo (常保).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

 • Vương thị (王氏), con gái của A Nhĩ Thái (阿尔泰).
 • Lý thị (李氏), con gái của Ba Cách (巴格).
 • Tung Giai thị (嵩佳氏), con gái của Tứ phẩm Điển vệ Hách Đạt Sắc (赫达色).
 • Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏), con gái của Hộ quân giáo Sát Tôn (察孙).

Thứ thiếpSửa đổi

 • Ngô Tô thị (烏蘇氏), con gái của Băng Cách Nghi (绷格宜).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

 1. Nhã Nhĩ Giang A (雅爾江阿; 1677 - 1732), mẹ là Đích Phúc tấn Tây Lâm Giác La thị. Năm 1702 được thế tập tước vị Giản Thân vương (簡親王). Năm 1726 bị đoạt tước. Có chín con trai.
 2. Dương Đan (揚丹; 1679 - 1685), mẹ là Đích Phúc tấn Tây Lâm Giác La thị. Chết yểu.
 3. A Trát Lan (阿扎蘭; 1683 - 1717), mẹ là Trắc Phúc tấn Quách thị. Được phong làm Phụ quốc Tướng quân (輔國將軍). Có mười bốn con trai.
 4. Tựu Cách (就格; 1685 - 1686), mẹ là Thứ Phúc tấn Vương thị. Chết yểu.
 5. Chí Cách (實格; 1685 - 1715), mẹ là Thứ Phúc tấn Lý thị. Được phong làm Phụng quốc Tướng quân (奉國將軍). Vô tự.
 6. Kính Thuận (敬順; 1687 - 1744), mẹ là Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Được phong làm Trấn quốc Tướng quân (鎭國將軍). Có năm con trai.
 7. Ba Lộc (巴祿; 1688 - 1709), mẹ là Thứ Phúc tấn Vương thị. Được phong làm Phụ quốc Tướng quân (輔國將軍). Có hai con trai.
 8. Lý Thịnh Ngạch (理盛額; 1689 - 1712), mẹ là Trắc Phúc tấn Quách thị. Được phong làm Phụng quốc Tướng quân (輔國將軍). Có một con trai.
 9. Dương Tang A (楊桑阿; 1690 - 1743), mẹ là Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Được phong làm Trấn quốc công (鎭國公), nhưng sau bị đoạt tước. Có mười bốn con trai.
 10. Võ Cách (武格; 1692 - 1731), mẹ là Thứ Phúc tấn Tung Giai thị. Được phong làm Phụng quốc Tướng quân (輔國將軍) kiêm Tam đẳng Thị vệ (三等侍衛). Có sáu con trai.
 11. Trung Bảo (忠保; 1694 - 1754), mẹ là Thứ Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị. Được phong làm Phụ quốc Tướng quân (輔國將軍). Có hai con trai.
 12. Châu Nhĩ Tô (珠爾蘇; 1695 - 1696), mẹ là Thứ Phúc tấn Vương thị. Chết yểu.
 13. Kính Nghiễm (敬儼; 1696 - 1736), mẹ là Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Được phong làm Nhị đẳng Thị vệ (二等侍衛). Có bốn con trai.
 14. Thần Bảo Trụ (神保住; 1696 - 1759), mẹ là Trắc Phúc tấn Quách thị. Năm 1726 được thế tập tước vị Giản Thân vương (簡親王). Năm 1748 bị đoạt tước. Có bốn con trai.
 15. Mục Ni (穆尼; 1699 - 1723), mẹ là Thứ Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị. Có một con trai.

Tham khảoSửa đổi