Ninh Dương (phường)

Ninh Dương là một phường thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Ninh Dương

Phường
Hành chính
TỉnhQuảng Ninh
Thành phốMóng Cái
Địa lý
Dân số
Khác

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi