Ninh Hà (định hướng)

(đổi hướng từ Ninh Hà)

Ninh Hà có thể là một trong số các địa danh sau: