O Kuk-ryol (sinh 1931) là một tướng Bắc Triều Tiên, ông là một tướng lĩnh kỳ cựu trong quân đội Triều Tiên, được thăng quân hàm đại tướng từ năm 1979 và được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên từ tháng 4 năm 2009.[1][2] Là con trai O Jung-song và cháu của O Jung-hup, người đồng đội của Kim Nhật Thành. Quyền lực của ông suy giảm đáng kể từ khi Jang Song-thaek lên nắm quyền. Sau vụ thanh trừng Jang tháng 12/2013, ông thường xuyên tháp tùng Kim Jong-un trong các sự kiện quan trọng. Ông được cho là người thay thế ông Jang nắm giữ lĩnh vực kinh tế Bắc Triều Tiên.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Rosen, James (ngày 1 tháng 5 năm 2009). “In North Korea, Ailing Kim Begins Shifting Power to Military”. Fox News. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2010. 
  2. ^ “O Kuk-ryol: The Power Behind the Throne”. Hot Air. Ngày 3 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2010.