Omicron

chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp

Omicron (/ˈmɪkrɒn, ˈɒmɪkrɒn, ˈmkrɒn/;[1] viết hoa Ο, viết thường ο, thường đọc 'o nhỏ': όμικρον từ ὂ μικρόν ò mikrón, micron có nghĩa là 'nhỏ' trái ngược với omega) là kí tự thứ 15 trong Bảng chữ cái Hi Lạp. Trong hệ thống chữ số Hi Lạp, nó có giá trị là 70. Kí tự này có nguồn gốc từ kí tự Phoenicia ayin: . Trong tiếng Hi Lạp cổ điển, omicron đại diện cho âm thanh [o] trái ngược với omega [ɔː]ου [oː]. Trong tiếng Hi Lạp hiện đại, omicron đại diện cho nguyên âm tròn giữa phía sau /o̞/ , giống với âm của omega. Các chữ cái phát sinh từ omicron bao gồm O La Mã và O Kirin.

Sử dụng

sửa

Ngoài việc sử dụng như một ký tự chữ cái, omicron đôi khi được sử dụng trong ký hiệu kỹ thuật, nhưng việc sử dụng nó bị hạn chế vì cả chữ hoa và chữ thường (& Omicron; & omicron;) đều không thể phân biệt được với kí tự Latin "oh" (O o) và khó phân biệt với Chữ số Ả Rập "không" (0).

Toán học

sửa

Biểu tượng ký hiệu O lớn được Paul Bachmann giới thiệu năm 1894 và được Edmund Landau phổ biến năm 1909, ban đầu là viết tắt của "order of" ("Ordnung") và do đó là một chữ cái Latinh, dường như được Donald Knuth sử dụng năm 1976[2] với tư cách là Omicron viết hoa, có lẽ liên quan đến định nghĩa của ông về biểu tượng Omega (viết hoa). Cả Bachmann và Landau đều không bao giờ gọi nó là "Omicron", và từ "Omicron" chỉ xuất hiện một lần trong bài báo của Knuth, trong tiêu đề.

Chữ số Hi Lạp

sửa

Có một số hệ thống viết số trong tiếng Hy Lạp; dạng phổ biến nhất được sử dụng vào cuối thời kỳ cổ điển sử dụng omicron (cả chữ hoa hoặc chữ thường) để biểu thị giá trị 70.

Nói một cách tổng quát hơn, chữ omicron được sử dụng để đánh dấu vị trí thứ mười lăm trong bất kỳ danh sách được đánh dấu bằng bảng chữ cái Hy Lạp nào. Vì vậy, ví dụ, trong tác phẩm Elements của Euclid, khi các điểm khác nhau trong một sơ đồ hình học được đánh dấu bằng các chữ cái, nó cũng giống như việc đánh dấu chúng bằng số, mỗi chữ cái đại diện cho số vị trí của nó trong bảng chữ cái tiêu chuẩn .[a][b]

Thiên văn học

sửa

Omicron được dùng để chỉ ngôi sao thứ mười lăm trong một nhóm chòm sao, vị trí thứ tự của nó là một hàm không đều cả về độ lớn và vị trí.[3][4] Các ngôi sao bao gồm Omicron Andromedae, Omicron Ceti, và Omicron Persei.

Trong tác phẩm Almagest (k. 100–170 ) của Claudius Ptolemy, bảng các chữ số hệ lục thập phân 1 ... 59 được biểu diễn theo cách thông thường [c] cho các chữ số Hi Lạp: ′α ... ′νθ . Vì chữ omicron [đại diện cho 70 (′ ο) trong hệ thống tiêu chuẩn] không được sử dụng trong hệ lục thập phân, nó được tái sử dụng để biểu thị một ô số trống. Trong một số lần hiển thị, ô chỉ được để trống (không có gì ở đó = giá trị là 0), nhưng để tránh lỗi sao chép, ưu tiên đánh dấu ô 0 bằng omicron, giống như cách các ô trống trong bảng hiện đại được điền bằng dấu gạch ngang (—). Cả omicron và dấu gạch ngang đều ngụ ý rằng "đây không phải là một sự nhầm lẫn, ô thực sự được cho là trống". Một cách trùng hợp, omicron có giá trị không cổ (ο) giống với số 0 trong tiếng Ấn Độ giáo-Ả Rập hiện đại (0).

Y học

sửa

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một biến thể mới cần quan tâm của COVID-19, được đặt tên là Omicron theo hệ thống đặt tên của WHO. Biến thể B.1.1.529 được trình tự lần đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 .[5]

Mã hóa ký tự

sửa
 • Omicron Hi Lạp / O Copt[6]
Kí tự Ο ο Օ օ
Tên Unicode KÍ TỰ OMICRON HI LẠP CHỮ HOA KÍ TỰ OMICRON HI LẠP CHỮ THƯỜNG KÍ TỰ O ARMENIAN CHỮ HOA KÍ TỰ O ARMENIAN CHỮ THƯỜNG
Mã hóa ký tự decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 927 U+039F 959 U+03BF 1365 U+0555 1413 U+0585
UTF-8 206 159 CE 9F 206 191 CE BF 213 149 D5 95 214 133 D6 85
Tham chiếu ký tự số Ο Ο ο ο Օ Օ օ օ
Named character reference Ο ο
DOS Greek 142 8E 166 A6
DOS Greek-2 190 BE 233 E9
Windows 1253 207 CF 239 EF


 • Omicron Toán học[7]

Các ký tự này chỉ được sử dụng làm ký hiệu toán học. Văn bản tiếng Hy Lạp cách điệu phải được mã hóa bằng các chữ cái Hy Lạp bình thường, với các đánh dấu và định dạng để chỉ ra kiểu văn bản.

Kí tự 𝚶 𝛐 𝛰 𝜊 𝜪 𝝄
Tên Unicode OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ HOA IN ĐẬM
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ THƯỜNG IN ĐẬM
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ HOA IN NGHIÊNG
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ THƯỜNG IN NGHIÊNG
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ HOA IN ĐẬM NGHIÊNG
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ THƯỜNG IN ĐẬM NGHIÊNG
Mã hóa ký tự decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120502 U+1D6B6 120528 U+1D6D0 120560 U+1D6F0 120586 U+1D70A 120618 U+1D72A 120644 U+1D744
UTF-8 240 157 154 182 F0 9D 9A B6 240 157 155 144 F0 9D 9B 90 240 157 155 176 F0 9D 9B B0 240 157 156 138 F0 9D 9C 8A 240 157 156 170 F0 9D 9C AA 240 157 157 132 F0 9D 9D 84
UTF-16 55349 57014 D835 DEB6 55349 57040 D835 DED0 55349 57072 D835 DEF0 55349 57098 D835 DF0A 55349 57130 D835 DF2A 55349 57156 D835 DF44
Tham chiếu ký tự số 𝚶 𝚶 𝛐 𝛐 𝛰 𝛰 𝜊 𝜊 𝜪 𝜪 𝝄 𝝄


Kí tự 𝝤 𝝾 𝞞 𝞸
Tên Unicode OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ HOA IN ĐẬM KHÔNG CHÂN
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ THƯỜNG IN ĐẬM KHÔNG CHÂN
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ HOA IN ĐẬM NGHIÊNG KHÔNG CHÂN
OMICRON TOÁN HỌC
CHỮ THƯỜNG IN ĐẬM NGHIÊNG KHÔNG CHÂN
Mã hóa ký tự decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 120676 U+1D764 120702 U+1D77E 120734 U+1D79E 120760 U+1D7B8
UTF-8 240 157 157 164 F0 9D 9D A4 240 157 157 190 F0 9D 9D BE 240 157 158 158 F0 9D 9E 9E 240 157 158 184 F0 9D 9E B8
UTF-16 55349 57188 D835 DF64 55349 57214 D835 DF7E 55349 57246 D835 DF9E 55349 57272 D835 DFB8
Tham chiếu ký tự số 𝝤 𝝤 𝝾 𝝾 𝞞 𝞞 𝞸 𝞸


Ghi chú

sửa
 1. ^ Các kí tự Hi Lạp biểu diễn dạng số dùng một bảng chữ cái Hi Lạp cổ hơn với thêm ba chữ cái khác không được sử dụng, hai trong số chúng được đặt lại ở vị trí cũ, ở đầu bảng chữ cái. Vì vậy, các vị trí cao hơn vị trí thứ 5 (ε) đã được chuyển từ bảng chữ cái tiêu chuẩn; Vị trí thứ 5 được đánh dấu bằng chữ cái thứ năm epsilon (ε). Chữ cái thứ 6 trong bảng chữ cái thông thường, thường đứng sau εζ (zeta) nhưng số 6 được đại diện cho một chữ cái cổ được phục hưng ϝ (digamma), theo sau bởiζ được đẩy lên từ thứ 6 lên vị trí cổ của nó (thứ 7) để đại diện cho số 7. Tất cả các chữ cái sau ζ cũng được dịch chuyển lên một chỗ, cho đến khi tới chữ cái cổ thứ hai koppa, (ϙ); nó nằm giữa πρ. Các chữ cái từ ρ đến ω được dịch chuyển 2 chỗ qua vị trí thứ tự thông thường của nó. Vị trí cuối cùng đến ngay sau omega (ω, 800) là sampi (ϡ) đại diện cho 900. (Từ thời điểm đó, hệ thống khởi động lại, với một dấu tích mới, tại ͵α. Dấu tích đã được đặt ở một vị trí khác ͵α hơn là α) để cho thấy rằng kí tự đại diện cho bội số của 1.000 thay vì 1 .)[cần dẫn nguồn]
 2. ^ Từ Euclid cho đến thế kỉ 19, các sơ đồ toán học và kỹ thuật thường được đánh dấu tuần tự bằng các chữ cái (hoặc số), trong khi trong các sơ đồ toán học và khoa học hiện đại, việc chọn các ký tự đánh dấu có thể nhắc nhở người đọc về từ được sử dụng để mô tả vật trong câu hỏi. Ví dụ: sơ đồ Feynman trong vật lý hạt gắn nhãn vị trí của các hạt bằng chữ cái đầu tiên trong tên của chúng, trong bảng chữ cái Latinh hoặc Hy Lạp . Vì vậy  p, n, và e , biểu diễn vị trí trên sơ đồ của một  proton, neutron, và electron,  theo thứ tự. neutrino được biểu diễn bởi ν (Greek "nu"), vì kí tự Latin "n" được dành cho neutron.[cần dẫn nguồn]
 3. ^ Các số Hi Lạp lục thập phân trong cuốn Almagest là các số thông thường:   1 2 3 4 5 6 7 8 9  =  ′α ′β ′γ ′δ ′ε ′ϝ ′ζ ′η ′θ . Chú ý rằng ký tự digamma cổ (ϝ) dùng cho số  6  thay vì zeta (ζ, dùng cho số 7) ;   10 20 30 40 50  =  ′ι ′κ ′λ ′μ ′ν . Các chữ-số liền kề được thêm vào, vì vậy tất cả các số khác được tạo bởi các cặp chữ cái, chẳng hạn như  29 30 31  =  ′κθ ′λ ′λα . Số 59 (′νθ) là giá trị lớn nhất được sử dụng trong một ô trong hệ lục thập phân. Điều đó làm cho xi (ξ) và các kí tự sau nó   ξ ο π ϙ ρ σ τ υ φ χ ψ ω ϡ  free for other use: Ptolemy picked  ο , thường được sử dụng cho 70, để đánh dấu các ô trống (không), có lẽ vì từ "không có gì", οὐδέν bắt đầu bằng một omicron.

Tham khảo

sửa
 1. ^ “omicron”. Từ điển tiếng Anh Oxford . Nhà xuất bản Đại học Oxford. (Subscription or participating institution membership required.)
 2. ^ Knuth, Donald (April–June 1976). “Big Omicron and big Omega and big Theta” (PDF). SIGACT News. 8 (2): 18–24. doi:10.1145/1008328.1008329. S2CID 5230246. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 30 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2021.
 3. ^ Martin, Martha Evans (1907). The Friendly Stars (ấn bản 1). New York: Harper & Brothers Publishers. tr. 135. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2016.
 4. ^ Wilk, Stephen R. (2007). Medusa: Solving the Mystery of the Gorgon (ấn bản 1). New York, NY; London, UK: Oxford University Press. tr. 201. ISBN 9780199887736. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2016.
 5. ^ “Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern”. World Health Organization. Truy cập 26 tháng 11 năm 2021.
 6. ^ “Greek and Coptic (Range: 0370–03FF)” (PDF). The Unicode Standard, Ver. 8.0. Unicode, Inc. 2015. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2016.
 7. ^ “Mathematical Alphanumeric Symbols (Range: 1D400–1D7FF)” (PDF). The Unicode Standard, Ver. 8.0. Unicode, Inc. 2015. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2016.

Liên kết ngoài

sửa