PLA, viết tắt của "Programmable Logic Array" trong tiếng Anh, là một thuật ngữ chỉ các vi mạch lập trình dùng mảng logic dùng trong điện tử học.

PLA ra đời năm 1975 và là chíp lập trình thứ hai sau PROM. PLA kế thừa cấu trúc của PROM, nhưng có khả năng lập trình linh động hơn, bù lại tốc độ của PLA thấp hơn nhiều so với PROM và các sản phẩm cùng loại khác. Thực tế PLA được ứng dụng không nhiều và nhanh chóng bị thay thế bởi những công nghệ mới hơn như PAL, GAL, CPLD

Cấu trúc của PLA cũng sử dụng hai mảng logic AND và OR nhưng khác với PROM, số nhân tử của PLA không phụ thuộc số lượng đầu vào và có thể lập trình được giống như mảng OR.

Pla vi.gif

Xem thêmSửa đổi

  • PROM Programmable Read Only Memory
  • PLA Programable Logic Array
  • PAL Programable Array Logic
  • SPLD Simple Programable Logic Device
  • CPLD Complex Programble Logic Device
  • FPGA Field-Programable Gate Aray
  • HCPLD High-Capacity PLD: refers to both FPGA and CPLD.
  • ASIC Application-Specific Integrated Circuit

Tham khảoSửa đổi