Mở trình đơn chính

Paragomphus là một chi chuồn chuồn ngô thuộc họ Gomphidae. Tiếng Anh thường gọi là Hooktails.

Paragomphus
Lined Hooktail Paragomphus lineatus Male.jpg
Lined Hooktail Paragomphus lineatus Female.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Odonata
Họ (familia)Gomphidae
Chi (genus)Paragomphus
Cowley, 1934

Chi này có các loài sau:[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Martin Schorr, Martin Lindeboom, Dennis Paulson. “World Odonata List”. University of Puget Sound. Truy cập 11 tháng 8 năm 2010. 
  2. ^ Suhling, F. (2007) Paragomphus cataractae Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  3. ^ Clausnitzer, V., Dijkstra, K.-D.B. & Suhling, F. (2009) Paragomphus cognatus Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  4. ^ Clausnitzer, V. & Suhling, F. (2009) Paragomphus elpidius Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  5. ^ Suhling, F. & Clausnitzer, V. (2009) Paragomphus sabicus Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  6. ^ Suhling, F. & Clausnitzer, V. (2008) Paragomphus genei Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  7. ^ Bedjani?, M. (2007) Paragomphus henryi Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  8. ^ Clausnitzer, V. (2007) Paragomphus lineatus Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.
  9. ^ Schneider, W. & Clausnitzer, V. (2009) Paragomphus pumilio Trong: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2010.3. www.iucnredlist.org Truy cập 08 tháng 10 năm 2010.

Tham khảoSửa đổi