Passacaglia (tiếng Tây Ban Nha: pasacalle; tiếng Pháp: passacaille; Italian: passacaglia, passacaglio, passagallo, passacagli, passacaglie) là một hình thức âm nhạc bắt nguồn từ đầu thế kỷ XVII tại Tây Ban Nha.

Nguồn gốcSửa đổi

Mặc dù có nguồn gốc Tây Ban Nha (được xác nhận bởi tài liệu tham khảo trong văn học Tây Ban Nha của thời kỳ này) nhưng các ví dụ đầu tiên bằng văn bản của passacaglia được tìm thấy trong một nguồn của Ý năm 1606.[1] Passacaglia được định nghĩa lại năm 1620 bởi Girolamo Frescobaldi, sau đó các nhà soạn nhạc áp dụng mô hình này.[2]

Một số nhà soạn nhạc nổi bậtSửa đổi

...

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Hudson 1971, 364.
 2. ^ Silbiger 2001.

Tham khảoSửa đổi

 • Bukofzer, Manfred. 1947. Music in the Baroque Era. New York: W. W. Norton.
 • Fischer, Kurt von. 1958. "Chaconne und Passacaglia: Ein Versuch". Revue Belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 12:19–34.
 • Goetschius, Percy. 1915. The Larger Forms of Musical Composition: An Exhaustive Explanation of the Variations, Rondos, and Sonata Designs, for the General Student of Musical Analysis, and for the Special Student of Structural Composition. [New York]: G. Schirmer.
 • Handel, Darrell. 1970. "Britten's Use of the Passacaglia", Tempo, new series no. 94 (Autumn): 2–6.
 • Henderson, Lyn. 2000. "Shostakovich and the Passacaglia: Old Grounds or New?" Musical Times 141, no. 1870 (Spring): 53–60.
 • Hudson, Richard. 1970. "Further Remarks on the Passacaglia and Ciaconna". Journal of the American Musicological Society 23, no. 2 (Summer): 302–14.
 • Hudson, Richard. 1971. "The Ripresa, the Ritornello, and the Passacaglia." Journal of the American Musicological Society 24, no. 3 (Autumn): 364–94.
 • Lucas, Clarence. 1908. The Story of Musical Form. The Music Story Series, edited by Frederick J. Crowest. London: The Walter Scott Publishing Co., Ltd.; New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Murtomäki, Veijo. 2008. Pianokonserttoja Lisztin ja Brahmsin välissä. Helsinki: Sibelius-Akatemia. (tiếng Phần Lan) Retrieved on ngày 29 tháng 1 năm 2008.
 • Schmitt, Thomas. 2010. "Passacaglio ist eigentlich eine Chaconne. Zur Unterscheidung zweier musikalischer Kompositionsprinzipien Lưu trữ 2014-05-17 tại Wayback Machine." Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft 13:1–18.
 • Silbiger, Alexander. 1996. "Passacaglia and Ciaccona: Genre Pairing and Ambiguity from Frescobaldi to Couperin Lưu trữ 2008-05-15 tại Wayback Machine". Journal of Seventeenth-Century Music 2, no. 1.
 • Silbiger, Alexander. 2001. "Passacaglia". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley SadieJohn Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 • Stein, Leon. 1959. "The Passacaglia in the Twentieth Century". Music and Letters 40, no. 2 (April): 150–53.
 • Walker, Thomas. 1968. "Ciaccona and Passacaglia: Remarks on Their Origin and Early History". Journal of the American Musicological Society 21, no. 3 (Autumn): 300–20.

Liên kết ngoàiSửa đổi