× Perreiraara viết tắt trong thương mại là Prra.[1] là một chi lan lai giữa các chi Aerides, Rhynchostylis and Vanda (Aer. x Rhy. x V.).

× Perreiraara
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Vandeae
Phân tông (subtribus)Aeridinae
Liên minh (alliance)Hybrids
Chi (genus)× Perreiraara

Chú thíchSửa đổi

Thể loai:Lan lai