Phái Trăm Đen[1] (tiếng Nga: Чёрная сотня, chuyển tự Chornaya sotnya; hay tiếng Nga: Черносотенцы, chuyển tự Chernosotentsy) là tên gọi một bè phái chính trị có tư tưởng phản động, trung quân, dân tộc chủ nghĩa cực đoan, nổi lên ở Đế quốc Nga đầu thế kỷ thứ 20. Những người theo phái này ủng hộ Vương tộc Romanov và chống đối những nỗ lực muốn bãi bỏ nền quân chủ chuyên chế thời bấy giờ.[2]

Phái Trăm Đen nổi tiếng với những hành động cực đoan, kích động các cuộc pogrom, tin tưởng vào chủ nghĩa dân tộc vị Nga, thù ghét ngoại tộc nhằm vào người Ukraina[3]người Do Thái.[4]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 26 tháng 1 năm 2018. Truy cập 18 tháng 12 năm 2023.
  2. ^ Norman Cohn. Warrant for Genocide. tr. 61, 73, 89, 120–2, 134, 139, 251.
  3. ^ Peter J. Potichnyj (1992). Ukraine and Russia in Their Historical Encounter. University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press. tr. 576, 582, 665.
  4. ^ David Vital (1999). A People Apart: The Jews in Europe, 1789–1939. Oxford University Press. tr. 140, 141.