Phân họ Lan biểu sinh

Phân họ Lan biểu sinh (danh pháp khoa học: Epidendroideae) là một phân họ thực vật trong họ Lan, bộ Măng tây.

Phân họ Lan biểu sinh
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tribes
Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa
Vandoideae

Đặc điểm sinh họcSửa đổi

Phân bổSửa đổi

Phân loạiSửa đổi

Phân họ Lan biểu sinh được chia thành hai nhánh hoặc hai phân nhóm, gọi là Lan biểu sinh bậc cao và Lan biểu sinh bậc thấp. Nhóm Lan biểu sinh bậc cao một phần là đơn ngành và một phần là đa ngành (các tông ArethuseaeEpidendreae). Nói chung, sự phân loại này được thay đổi thường xuyên. Thay đổi có thể xảy ra khi những bằng chứng mới về hình thái họcdi truyền học được phát hiện.[1][2] Các tông chi tiết như sau:

Lan biểu sinh bậc thấpSửa đổi

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc thấp
Orchidaceae

Apostasioideae

Cypripedioideae

Vanilloideae

Orchidoideae

Epidendroideae bậc thấp 
Xerorchideae

Xerorchis

Nervilieae

Nervilia

Triphoreae

Diceratostele

Triphora

Monophyllorchis

Tropidieae

Tropidia

Corymborkis

Neottieae

Palmorchis

Cephalanthera

Epipactis

Neottia

Sobralieae

Sobralia

Elleanthus

Epidendroideae bậc cao 

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc thấp

Lan biểu sinh bậc caoSửa đổi

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc cao
Orchidaceae

Apostasioideae

Cypripedioideae

Vanilloideae

Orchidoideae

Epidendroideae bậc thấp 

Epidendroideae bậc cao 

Arethuseae

Epidendreae

Podochileae

Malaxideae

Dendrobieae

Calypsoeae

Epidendreae

Vandeae

Epidendreae

Cymbidieae (gồm cả Maxillarieae)

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc cao

Xem thêmSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Cameron, Kenneth M. et al. American Journal of Botany. 1999. (86):p. 208–224. "A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from rbcL nucleotide sequences".
  2. ^ A diagram showing higher and lower epidendroids and their phylogenetic relationships

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi