Phân họ Lan biểu sinh (danh pháp khoa học: Epidendroideae) là một phân họ thực vật trong họ Lan, bộ Măng tây.

Phân họ Lan biểu sinh
Epidendrum schomburgkii - 1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tribes
Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa
Vandoideae

Đặc điểm sinh họcSửa đổi

Phân bổSửa đổi

Phân loạiSửa đổi

Phân họ Lan biểu sinh được chia thành hai nhánh hoặc hai phân nhóm, gọi là Lan biểu sinh bậc cao và Lan biểu sinh bậc thấp. Nhóm Lan biểu sinh bậc cao một phần là đơn ngành và một phần là đa ngành (các tông ArethuseaeEpidendreae). Nói chung, sự phân loại này được thay đổi thường xuyên. Thay đổi có thể xảy ra khi những bằng chứng mới về hình thái họcdi truyền học được phát hiện.[1][2] Các tông chi tiết như sau:

Lan biểu sinh bậc thấpSửa đổi

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc thấp

Orchidaceae


Apostasioideae
Cypripedioideae
Vanilloideae
OrchidoideaeEpidendroideae bậc thấp 


Xerorchideae

Xerorchis


Nervilieae

Nervilia
Triphoreae


Diceratostele
TriphoraMonophyllorchis

Tropidieae


TropidiaCorymborkis
Neottieae


Palmorchis
Cephalanthera
EpipactisNeottia


Sobralieae


SobraliaElleanthus
Epidendroideae bậc cao 
Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc thấp

Lan biểu sinh bậc caoSửa đổi

Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc cao

Orchidaceae


Apostasioideae
Cypripedioideae
Vanilloideae
Orchidoideae
Epidendroideae bậc thấp Epidendroideae bậc cao 


ArethuseaeEpidendreae
Podochileae

MalaxideaeDendrobieae

CalypsoeaeEpidendreaeVandeaeEpidendreae
Cymbidieae (gồm cả Maxillarieae)Nhóm Lan biểu sinh Epidendroideae bậc cao

Xem thêmSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Cameron, Kenneth M. et al. American Journal of Botany. 1999. (86):p. 208–224. "A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from rbcL nucleotide sequences".
  2. ^ A diagram showing higher and lower epidendroids and their phylogenetic relationships

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi