Phép thuật

các nghi lễ hoặc hành động điều khiển các sinh vật và lực lượng tự nhiên hoặc siêu nhiên

Phép thuật (hay pháp thuật, ma pháp, ma thuật, yêu thuật, yêu pháp, huyền thuật, bí thuật, vu thuật) là những hành vi thay đổi sự thật dựa vào ý muốn. Nó có thể điều khiển được biện mạo của sự thật qua một điều gì đó huyền bí hoặc qua quá trình được thần thánh hóa.[1] Theo Aleister Crowley (ông sử dụng từ Magick), ma thuật là "khoa học và nghệ thuật làm nên sự thay đổi sao cho phù hợp với ý muốn bản thân", bao gồm cả hành động bình thường dựa trên ý muốn và nghi lễ huyền bí. Phép thuật đã xuất hiện qua rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, từ ngàn xưa nó được con người dùng để giải thích các hiện tượng con người không thể giải thích được. Lúc đó, nền khoa học của loài người còn thuộc dạng "trứng vỡ lòng". Pháp thuật khá giống với tôn giáo, tuy nhiên nó khác biệt ở chỗ mục đích của nó không phải là để thờ phụng mà để đạt được cái gì đó.[2] Phép thuật thường được đa số mọi người gọi là "mê tín dị đoan". Tuy không còn được truyền bá rộng rãi như thời xưa nhưng hiện nay vẫn còn nhiều thầy bói (cũng là một dạng của phép thuật tâm linh) tiếp tục sử dụng.[3]

Hecate, Nữ thần về phép thuật trong thần thoại Hy Lạp.

Các nhà ảo thuật gia của phương Tây đa số công nhận mục đích quan trọng nhất của ảo thuật là dùng nó để khuyến khích tinh thần.[4] Quan điểm thời hiện đại trên pháp thuật thường có được tách ra làm hai cách nhìn, nói để phân tích kỹ thì quan điểm thời hiện đại cũng khá giống so với thời xa xưa. Quan điểm đầu tiên là pháp thuật được xuất hiện bởi vì có một điều gì đó ở thế giới nào khác (không ở trong thế giới chúng ta) có thần giao cách cảm với thế giới này rồi từ đó xuất hiện điều kỳ bí khó mà giải thích được. Có thể hiểu tạm là có điều gì đó xảy ra ở thế giới này nhưng làm ảnh hưởng đến một thế giới khác. Thế giới ở đây cũng có thể hiểu theo nghĩa vũ trụ. Quan điểm thứ hai là phép thuật có liên quan đến linh hồn và linh hồn chính là cái có khả năng làm chuyện huyền bí đó.[5] Pháp thuật thường là sử dụng phương pháp kỹ xảo để diễn tả trong sự khác biệt của hệ thống khái niệm. Những thực hành về phép thuật tác động tới tôn giáo, lịch sử, thuyết thần bí, khoa học, tâm lý. Trong thế giới phép thuật thường có Phép thuật trắngphép thuật đen.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Webster's Dictionary, magic
  2. ^ Mauss, Tambiah, Malinowski (see below); Hutton, Ronald (1991). Pagan Religions of the Ancient British Isles. tr. 289–291, 335. ISBN 0631189467.
  3. ^ Mauss, Marcel (1972) A General Theory of Magic (R. Brain, Trans.). New York: Norton Library. (Original work published 1903). p. 24
  4. ^ Cicero, Chic & Sandra Tabatha () The Essential Golden Dawn: An Introduction to High Magic. pp. 87–9. Regardie, Israel (2001) The Tree of Life: An Illustrated Study of Magic, St. Paul, Minnesota: Llewellyn, p. 17. Crowley, Aleister Magic Without Tears Ch. 83.
  5. ^ Everett Ferguson (1999). Christianity in relation to Jews, Greeks, and Romans. Taylor & Francis. tr. 254–. ISBN 9780815330691. Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2010.

Liên kết ngoàiSửa đổi