Phép thuật tự nhiên

Thiên nhiên kỳ diệu trong bối cảnh phục hưng, ma thuật là một phần của sự huyền bí mà thoả thuận trực tiếp với lực lượng tự nhiên, trái với nghi lễ ma thuật, trong goety nói riêng và theurgy, trong đó đề với việc đưa những linh hồn. Heinrich Cornelius Agrippa hay sử dụng các thuật ngữ trong vanitate de 1526 của ông. Phép thuật tự nhiên được định nghĩa như vậy, bao gồm chiêm tinh, giả kim, và kỷ luật mà chúng ta ngày hôm nay sẽ xem xét các lĩnh vực khoa học tự nhiên, như thiên văn họchóa học (tại thời điểm đó không có khái niệm tách ra từ chiêm tinh và giả kim) hoặc thực vật học (herbology). Phép thuật tự nhiên còn có thể hiểu là triết học Bắc Âu cổ. Ngoài ra, Phép thuật tự nhiên là một nhãn hiệu đăng ký của Osmegen, Inc

Nguyên tốSửa đổi

Phép thuật tự nhiên gồm có các nguyên tố: (Quan điểm của con người thời Phục Hưng, các nguyên tố tạo nên vũ trụ)

Trong đó Nước mạnh hơn lửa, lửa mạnh hơn gió, gió mạnh hơn đất, đất mạnh hơn nước, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn.

Ngoài ra, còn có thuyết ngũ hành

Tham khảoSửa đổi