Phép xã giao tại Bắc Mỹ

Các quy tắc xã giao tại Hoa KỳCanada về đại thể là áp dụng cho tất cả các cá nhân, nó không giống với những nền văn hóa có cơ cấu xã hội thiên nhiều hơn về nghi thức ví dụ như các xã hội mang tính chất quý tộc và Hoàng gia.[1]

Xem thêm

sửa

Phép xã giao ở các nơi khác:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Judith Martin. Star-Spangled Manners: In Which Miss Manners Defends American Etiquette (For a Change).