Phí hay lệ phí là khoản tiềntổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ. Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước như lệ phí tuyển sinh, lệ phí giấy tờ, lệ phí trước bạ... bản chất nó là biểu hiện giá trị bằng tiền của thù lao, giá cảchi phí bỏ ra để thực hiện hoặc buộc phải thực hiện một hoạt động nhất định nào. Việc thu phí, thu lệ phí thường được quy định cụ thể ở mỗi quốc nội.

Một sơ đồ (bằng tiếng Anh) về cơ chế tính phí phác thải cạc-bon

Một số phí, lệ phí

sửa

Một số loại phí và lệ phí thông dụng trong cuộc sống hàng ngày như:

Các loại phí

sửa

Lệ phí

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa