Phó Giáo sư ở Việt Nam là học hàm, một chức danh, chức vụ khoa học dành cho các cán bộ giảng dạy cao cấp ở các bộ môn thuộc trường đại học, cơ sở nghiên cứu, hoặc tổ chức sự nghiệp, được nhà nước Việt Nam phong tặng vì có đầy đủ các tiêu chí do các văn bản dưới luật trong các hoạt động, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học quy định.

Từ năm 1976, ở Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực bậc cao. Nhà nước Việt Nam chủ trương phong hàm giáo sư, phó giáo sư cho đội ngũ nhà giáo và các nhà khoa học. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX, Việt Nam còn gọi giáo sư, phó giáo sưgiáo sư cấp I, giáo sư cấp II. Nhưng từ 1988 đến nay thì không còn phân theo cấp I và cấp II nữa.

Tiêu chuẩn và quy trình xét phong tặngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi