Phó Thủ tướng Ý

Phó Thủ tướng Ý, tên chính thức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Ý (tiếng Ý: Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana), là thành viên cấp cao của nội các Ý. Chức vụ Phó Thủ tướng không phải là một vị trí cố định, chỉ tồn tại theo quyết định của Thủ tướng, chức vụ Phó Thủ tướng thường kiêm nhiệm bộ trưởng Nội các cụ thể. Chức vụ hiện đang được thiết lập bởi Luigi Di MaioMatteo Salvini, dưới sự lãnh đạo của Giuseppe Conte.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Ý
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
Flag of the Prime Minister of Italy.svg
Đương nhiệm
Trống

từ 5/9/2019
Hội đồng Bộ trưởng
Bổ nhiệm bởiTổng thống Cộng hòa
Người đầu tiên giữ chứcLuigi Einaudi,
Randolfo Pacciardi,
Giuseppe Saragat

Không giống như các chức vụ tương tự ở một số quốc gia khác, chẳng hạn như phó Tổng thống, Phó Thủ tướng Ý không có quyền hạn hiến pháp đặc biệt như vậy, mặc dù sẽ luôn có trách nhiệm cụ thể trong chính phủ. Chức vụ không đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng trong trường hợp vắng mặt, bệnh tật hoặc tử vong, chẳng hạn như các quyền giải tán quốc hội, bổ nhiệm các bộ trưởng hoặc báo cáo với Tổng thống Cộng hòa.

Chức vụ không tự động thành Thủ tướng, nếu sau này bị mất khả năng hoặc từ chức khỏi sự lãnh đạo của đảng chính trị. Tuy nhiên, trong thực tế, việc chỉ định ai đó vào vai trò của Phó Thủ tướng có thể cung cấp tình trạng thực tế bổ sung trong nội các, cho phép thực hiện de facto, nếu không de jure, quyền lực.

Trong một chính phủ liên minh, như Enrico Letta Đại liên minh Nội các Letta giữa đảng Dân chủNhân dân Tự do (PDL), việc bổ nhiệm thư ký của đảng nhỏ hơn (trong trường hợp năm 2014, Angelino Alfano, thư ký của PDL) như Phó Thủ tướng được thực hiện để trao cho người đó quyền hạn hơn trong nội các để thực thi chương trình nghị sự đã được thống nhất của liên minh.[1]

Danh sách Phó Thủ tướngSửa đổi

Đảng
  • 1946–1994:

      Đảng Tự do       Đảng Cộng hòa       Đảng Dân chủ Xã hội chủ nghĩa       Đảng Dân chủ Thiên chúa       Đảng Xã hội chủ nghĩa

  • Từ 1994:

      Lega Nord       Liên minh Quốc gia       Đảng Dân chủ Cánh tả       Đảng Nhân dân       Liên minh Thiên chúa và Dân chủ trung tâm       Forza Italia       Đảng Dân chủ       Trung hữu mới       Phong trào 5 sao

Chân dung Name
(Sinh - Mất)
Nhiệm kỳ Đảng Thủ tướng
  Luigi Einaudi
(1874–1961)
1/1/1947 24/5/1948 Đảng Tự do Alcide De Gasperi
  Randolfo Pacciardi
(1899–1991)
Đảng Cộng hòa
  Giuseppe Saragat
(1898–1988)
Đảng Dân chủ Xã hội
  Attilio Piccioni
(1892–1976)
24/5/1948 27/1/1950 Đảng Dân chủ Thiên chúa
  Giovanni Porzio
(1873–1962)
Đảng Tự do
  Giuseppe Saragat
(1898–1988)
Đảng Dân chủ Xã hội
"Chức vụ không thiết lập" 1950–1951
  Attilio Piccioni
(1892–1976)
26/7/1951 17 /8/1953 Đảng Dân chủ Thiên chúa
"Chức vụ không thiết lập" 1953–1954 Giuseppe Pella
Amintore Fanfani
  Giuseppe Saragat
(1898–1988)
10/2/ 1954 19/5/1957 Đảng Dân chủ Xã hội Mario Scelba
Antonio Segni
  Giuseppe Pella
(1902–1981)
19/5/1957 1/7/1958 Đảng Dân chủ Thiên chúa Adone Zoli
  Antonio Segni
(1891–1972)
1/7/1958 15/2/ 1959 Đảng Dân chủ Thiên chúa Amintore Fanfani
"Chức vụ không thiết lập" 1959–1960 Antonio Segni
Fernando Tambroni
  Attilio Piccioni
(1892–1976)
26/7/1960 4/12/1963 Đảng Dân chủ Thiên chúa Amintore Fanfani
Giovanni Leone
  Pietro Nenni
(1891–1980)
4/12/1963 24/6/1968 Đảng Xã hội chủ nghĩa Aldo Moro
"Chức vụ không thiết lập" 6–12/1968 Giovanni Leone
  Francesco De Martino
(1907–2002)
12/12/1968 5 /8/1969 Đảng Xã hội chủ nghĩa Mariano Rumor
  Paolo Emilio Taviani
(1912–2001)
5 /8/1968 27/3/ 1970 Đảng Dân chủ Thiên chúa
  Francesco De Martino
(1907–2002)
27/3/ 1970 17/2/ 1972 Đảng Xã hội chủ nghĩa Emilio Colombo
"Chức vụ không thiết lập" 2–6/1972 Giulio Andreotti
  Mario Tanassi
(1916–2007)
26/6/1972 7/7/1973 Đảng Dân chủ Xã hội
"Chức vụ không thiết lập" 1973–1974 Mariano Rumor
  Ugo La Malfa
(1903–1979)
23/11/1974 12/2/ 1976 Đảng Cộng hòa Aldo Moro
"Chức vụ không thiết lập" 1976–1979 Giulio Andreotti
  Ugo La Malfa
(1903–1979)
20/3/ 1979 26/3/ 1979 Đảng Cộng hòa
"Chức vụ không thiết lập" 1979–1983 Francesco Cossiga
Arnaldo Forlani
Giovanni Spadolini
Amintore Fanfani
  Arnaldo Forlani
(1925–)
4 /8/1983 17/4/ 1987 Đảng Dân chủ Thiên chúa Bettino Craxi
"Chức vụ không thiết lập" 4–7/1987 Amintore Fanfani
  Giuliano Amato
(1938–)
28/7/1987 13/4/ 1988 Đảng Xã hội chủ nghĩa Giovanni Goria
  Gianni De Michelis
(1940–)
13/4/ 1988 22/7/1989 Đảng Xã hội chủ nghĩa Ciriaco De Mita
  Claudio Martelli
(1943–)
22/7/1989 28/6/1992 Đảng Xã hội chủ nghĩa Giulio Andreotti
"Chức vụ không thiết lập" 1992–1994 Giuliano Amato
Carlo Azeglio Ciampi
  Roberto Maroni
(1955–)
10/5/1994 17/1/1995 Lega Nord Silvio Berlusconi
  Giuseppe Tatarella
(1935–1999)
Liên minh Quốc gia
"Chức vụ không thiết lập" 1995–1996 Lamberto Dini
  Walter Veltroni
(1955–)
17/5/1996 21/10/1998 Đảng Dân chủ Cánh tả Romano Prodi
  Sergio Mattarella
(1941–)
21/10/1998 22/12/1999 Italian People's Party Massimo D'Alema
"Chức vụ không thiết lập" 1999–2001
Giuliano Amato
  Gianfranco Fini
(1952–)
11/6/2001 23/4/ 2005 Liên minh Quốc gia Silvio Berlusconi
  Marco Follini
(1954–)
Union of Christians and Centre Democrats
  Gianfranco Fini
(1952–)
23/4/ 2005 17/5/2006 Liên minh Quốc gia
  Giulio Tremonti
(1947–)
Forza Italia
  Massimo D'Alema
(1949–)
17/5/2006 8/5/2008 Đảng Dân chủ Romano Prodi
  Francesco Rutelli
(1954–)
Đảng Dân chủ
"Chức vụ không thiết lập" 2008–2013 Silvio Berlusconi
Mario Monti
  Angelino Alfano
(1970–)
28/4/ 2013 22/2/ 2014 Trung hữu mới Enrico Letta
"Chức vụ không thiết lập" 2014–2018 Matteo Renzi
Paolo Gentiloni
  Matteo Salvini
(1973–)
1/6/2018 5/9/2019 Lega Nord Giuseppe Conte
  Luigi Di Maio
(1986–)
Phong trào 5 sao

Dòng thời gianSửa đổi

Tham khảoSửa đổi