Phú Hòa, Lương Tài

xã thuộc Lương Tài

Phú Hòa là xã thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Phú Hòa
Xã Phú Hòa
Hành chính
TỉnhBắc Ninh
HuyệnLương Tài

Xã Phú Hòa gồm 14 thôn: Ngọc Thượng, Bà Khê, Tỳ Điện, Hương Chi, Phương Xá, Phương Thanh, Phương Mới, Tĩnh Xá, Mỹ Duệ, Duyện Dương, Phú văn Trên, Phú văn Dưới, Văn Trong, Văn Ngoài.

  • Phía Đông giáp xã An Thịnh;
  • Phía Tây giá xã Phá Lãng và Trừng Xá;
  • Phía Nam giáp xã Mỹ Hương;
  • Phía Bắc giáp xã Nhân Thắng và xã Vạn Ninh (Huyện Gia Bình).

Chú thíchSửa đổi