Điện Phụng Tiên

(Đổi hướng từ Phụng Tiên điện)

Phụng Tiên điện (奉先殿) là một điện thờ tổ tiên của gia đình hoàng thất, có thể chỉ đến: