Mở trình đơn chính

Phủ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phủ có thể có nghĩa là: