Phủ doãn (chữ Hán: 府尹)[1] là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.

Ở Trung quốc,Phủ doãn hàm Chính tam phẩm Văn giai.Vị phủ doãn nổi tiếng nhất là Bao Chửng

Thời nhà Lê khi kinh thành Thăng Long mang tên "Đông Kinh" thì phủ doãn là quan đứng đầu phủ Phụng Thiên gồm hai huyện Vĩnh Xươnghuyện Quảng Đức.

Sang thời nhà Nguyễn, kinh thành chuyển về Huế thì phủ doãn là vị quan đứng đầu phủ Thừa Thiên[cần dẫn nguồn], chịu sự quản lý trực tiếp từ nhà Vua. Chức danh này có từ năm 1834 sau khi Vua Minh Mạng[cần dẫn nguồn] cải cách lại hệ thống hành chính cấp dinh, trấn, thành tỉnh, chia làm ba miền: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Văn Ninh Đỗ. Từ điển chức quan Việt Nam. Thanh niên, 2002. Trang 508, 753