Eurypygimorphae

(đổi hướng từ Phaethontimorphae)

Eurypygimorphae là một nhánh chim chứa 2 bộ Phaethontiformes (chim nhiệt đới) và Eurypygiformes (chim kagu và vạc mặt trời) được phục hồi từ phân tích bộ gen.[1][2] Mối quan hệ này lần đầu tiên được nhận dạng vào năm 2013 dựa trên các gen hạt nhân của chúng.[3] Theo dòng lịch sử thì các nhóm chim này từng được đặt ở các vị trí khác biệt của cây phát sinh chủng loài, với chim nhiệt đới trong bộ Pelecaniformes còn chim kagu và vạc mặt trời trong bộ Gruiformes, mặc dù trong thập niên 2000 các phân tích gen khác nhau đã tìm thấy chúng với vị trí không chắc chắn trong nhánh Metaves (hiện tại được coi gần như đã lỗi thời).[4][5] Đơn vị phân loại có mối quan hệ chị em với 2 bộ này có lẽ là Aequornithes.[1][2]

Eurypygimorphae
Thời điểm hóa thạch: 56–0 triệu năm trước đây
Tiền Eocen - gần đây
White-tailed tropicbird.jpg
Eurypyga helias -Smithsonian National Zoological Park, USA-8.jpg
Trên: Chim nhiệt đới đuôi trắng (Phaethontiformes)
Dưới: Vạc mặt trời (Eurypygiformes)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Lớp (class)Aves
Phân thứ lớp (infraclass)Neognathae
Nhánh Neoaves
Nhánh Eurypygimorphae
Fürbringer, 1888
Các bộ
Danh pháp đồng nghĩa
Phaethontimorphae

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Jarvis, E.D. và đồng nghiệp (2014). “Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds”. Science 346 (6215): 1320–1331. PMC 4405904. PMID 25504713. doi:10.1126/science.1253451. 
  2. ^ a ă Prum, R. O. và đồng nghiệp (22 tháng 10 năm 2015). “A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing”. Nature 526 (7574): 569–573. PMID 26444237. doi:10.1038/nature15697. 
  3. ^ Yuri, Tamaki; Kimball, Rebecca; Harshman, John và đồng nghiệp (2013). “Parsimony and Model-Based Analyses of Indels in Avian Nuclear Genes Reveal Congruent and Incongruent Phylogenetic Signals”. Biology 2 (1): 419–444. PMC 4009869. PMID 24832669. doi:10.3390/biology2010419. 
  4. ^ Ericson, P. G.P; Anderson, C. L; Britton, T.; Elzanowski, A.; Johansson, U. S; Kallersjo, M.; Ohlson, J. I; Parsons, T. J; Zuccon, D.; Mayr, G. (2006). “Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils”. Biology Letters 2 (4): 543–547. PMC 1834003. PMID 17148284. doi:10.1098/rsbl.2006.0523. 
  5. ^ Hackett, S. J.; Kimball, R. T.; Reddy, S. và đồng nghiệp (2008). “A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History” (PDF). Science 320 (5884): 1763–1768. PMID 18583609. doi:10.1126/science.1157704. 

Bản mẫu:Bird-stub