Phan Thị Mỹ Bình

Phan Thị Mỹ Bình (sinh 1974), dân tộc Cao Lan, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Tuyên Quang.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.