Phan Thị Mỹ Bình

Phan Thị Mỹ Bình (sinh 1974), dân tộc Cao Lan, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Tuyên Quang.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.[liên kết hỏng]