Pompeo Aldrovandini

Pompeo Aldrovandini (1677–1735) là một họa sĩ Ý thời Baroque. Sinh tại Bologna trong gia đình có truyền thống hội họa, ông được hướng dẫn chủ yếu bởi người anh họ Tommaso Aldrovandini và làm công việc vẽ trang trí nhà thờ, cung điện, dinh thự ở Dresden, Prague, và Vienna. Ông mất tại Roma.

Tác phẩm Cordonata và Piazza del Campidoglio, Rome, với pháo hoa và vui chơi ăn mừng cuộc bầu cử của Giáo hoàng Clement XII Corsini (1730)

Tham khảoSửa đổi

  • Bryan, Michael (1886). Robert Edmund Graves (biên tập). Dictionary of Painters and Engravers, Biographical and Critical (Volume II L-Z). York St. #4, Covent Garden, London; Original from Fogg Library, Digitized ngày 18 tháng 5 năm 2007: George Bell and Sons. tr. 16.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)