Pseudopaludicola là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leiuperidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 12 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Pseudopaludicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Leiuperidae
Chi (genus)Pseudopaludicola
Miranda-Ribeiro, 1926
Loài điển hình
Liuperus falcipes
Hensel, 1867
Các loài
16, see text

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.