Mở trình đơn chính

Quảng Lộc, Ba Đồn

xã thuộc Quảng Trạch

Quảng Lộc là một xã thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Quảng Lộc

Hành chính
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhQuảng Bình
Thị xãBa Đồn
Địa lý
Diện tích6,03
Dân số (2011)
Tổng cộng8.064 người [1][2][3]
Khác

Địa giới hành chínhSửa đổi

Xã Quảng Lộc gồm các thôn sau:

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  2. ^ Niên giám thống kê
  3. ^ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BA ĐỒN
  4. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.