Quảng Trị (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Quảng Trị là tên một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Ngoài ra, Quảng Trị còn có thể là: