Quốc kỳ Sénégal

Quốc kỳ Sénégal (tiếng Pháp: Drapeau du Sénégal) với ba vạch đứng lục - vàng - đỏ đều nhau, ở giữa vạch vàng có một ngôi sao màu xanh lục.

Quốc kỳ Sénégal
Sử dụngQuốc kỳcờ hiệu
Tỉ lệ2:3
Ngày phê chuẩn20 tháng 8, 1960

Tham khảoSửa đổi