Quốc lộ 49 là con đường giao thông đường bộ cấp quốc gia. Dài 97,5 km. Tuyến đường này nằm trong tỉnh Thừa Thiên - Huế. Điểm đầu là giao cắt với Quốc lộ 49B và Tỉnh lộ 2. Điểm cuối là giao cắt với Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Quốc lộ 49

Quốc lộ 49
Thông tin tuyến đường
Chiều dài97,5 km (60,6 mi)
Các điểm giao cắt chính
Đầu Đông BắcQL 49B, VNM.svg tại Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế
 QL 1A, VNM.svg tại Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế
Đầu Tây NamQL 14, VNM.svg DHCM, VNM.svg tại Sơn Thủy, A Lưới, Thừa Thiên - Huế
Hệ thống cao tốc
Loại không hợp lệ: QLLoại không hợp lệ: QL

Tham khảoSửa đổi