Quan (họ)

họ (关/關)

Quan là một họ của người Châu Á, phổ biến chủ yếu tại Trung Quốc và Nhật Bản. Trong ba chữ sử dụng làm họ có phiên âm là Quan thì họ Quan (Phồn thể: 關; Giản thể: 关; Bính âm: Guan; Kanji: 関; Romaji: Seki) là họ phổ biến nhất, xếp thứ 394 trong Bách gia tính. Còn họ Quan (Chữ Hán: 官; Bính âm: Guan; Romaji: Kan) và họ Quan hay Quán (Phồn thể: 觀; Giản thể: 观; Bính âm: Guān) thì không xuất hiện trong Bách gia tính.

Quan
Tiếng Trung
Phồn thể
Giản thể
Trung Quốc đại lụcbính âmGuan
Phiên âm Hán ViệtQuan
Tiếng Nhật
Kanji
RōmajiSeki

Người Trung Quốc họ Quan (關) nổi tiếngSửa đổi

Cổ đạiSửa đổi

Hiện đạiSửa đổi

Người Trung Quốc họ Quan (官) nổi tiếngSửa đổi

Người Nhật họ Quan nổi tiếngSửa đổi

Người họ Quan nổi tiếng khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi