Một quan hệ đối xứng là một dạng quan hệ hai ngôi (quan hệ nhị phân). Ví dụ đó là quan hệ "bằng với" (=), bởi vì nếu a = b là ĐÚNG thì b = a cũng là ĐÚNG. Theo cách chính thức, một quan hệ 2 ngôi R trên một tập X là đối xứng tương đương logic khi:

Các ví dụ

sửa

Trong toán học

sửa
 

Bên ngoài phạm vi toán học

sửa
  • "quan hệ vợ chồng" (trong đa số hệ thống luật pháp ở các quốc gia): A có quan hệ vợ chồng với B thì B cũng có quan hệ vợ chồng với A
  • "quan hệ anh/chị/em ruột": A có quan hệ anh/chị/em ruột với B thì B cũng vậy.
  • "quan hệ đồng âm": chữ A có quan hệ đồng âm với B thì B cũng có quan hệ đồng âm với A.
  • "quan hệ đồng nghiệp": A là đồng nghiệp của B thì B cũng là đồng nghiệp của A.
  • "quan hệ đồng đội": A là đồng đội của B thì B cũng là đồng đội của A.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa