Ranoidea eucnemis

Ranoidea eucnemis (tên tiếng Anh: Fringed Tree Frog) là một loài ếch thuộc họ Pelodryadidae. Loài này có ở Úc, Tây Papua (Indonesia), và Papua New Guinea. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, sông ngòi, sông có nước theo mùa, vườn nông thôn, và rừng trước đây suy thoái nghiêm trọng. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

Ranoidea eucnemis
Phân loại khoa học edit
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Amphibia
Bộ: Anura
Họ: Pelodryadidae
Chi: Ranoidea
Loài:
R. eucnemis
Danh pháp hai phần
Ranoidea eucnemis
(Lönnberg, 1900)
Các đồng nghĩa
  • Litoria eucnemis (Lönnberg, 1900)

Tham khảoSửa đổi

  • Jean-Marc Hero, Richard Retallick, Stephen Richards, Hellen Kurniati (2004). Litoria eucnemis. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2004: e.T41089A10387246. doi:10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T41089A10387246.en. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2021.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)