Rau diếp (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt: Rau diếp có thể là

  • Một số loài, thứ thuộc chi Rau diếp Lactuca
    • Lactuca sativa L. var. longifolia Lamk. (rau diếp hoặc xà lách).
    • Lactuca sativa L. var. capitata L. (xà lách hay diếp xoăn, rau diếp xoăn).
    • Lactuca sativa L. var. crispa L. (diếp xoăn).