Riccardo Broschi (ca. 1698 – 1756) là một nhà soạn nhạc âm nhạc thời kỳ Baroque và là anh của Carlo Broschi, nổi tiếng với tên Farinelli.[1]

Riccardo Broschi

Các tác phẩmSửa đổi

  • La Vecchia Sorda (Naples, 1725)
  • L’Isola Di Alcina (Rome, 1728)
  • Idaspe (Venice, 1730)
  • Arianny e Teseo (Milan, 1731)
  • Merope (Turin, 1732)
  • Artaserse (London, 1734 - cộng tác với Johann Adolf Hasse)
  • Nerone (Rome, 1735)
  • Adriano in Siria (Milan, 1735)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Riccardo Broschi”.