Ricercar (hay ricercare, recercar, recercare) là một thể loại phổ biến từ cuối thời phục hưng đến đầu thời ba rốc.

Các nhà soạn nhạc nổi bậtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi