Mở trình đơn chính
Bài này nói về đơn vị đo diện tích cổ của Việt Nam. Xem các nghĩa khác của sào.

Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam, sào là một đơn vị đo diện tích. Một sào bằng 1/10 mẫu hoặc 1/10 công.

Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 sào = 360 ; Trung Bộ 1 sào = 500 m²; Nam Bộ 1 công = 1000 m²

(1 sào (1 tầm) dài 3m) = 144 tầm vuông = 1296 m2 = 1 công (đây là để tính công làm thuê mướn nhân công). Đơn vị mẫu cũng như sào hiện vẫn còn được sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam...

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi