Sông Cầu Chày

Sông Cầu Chày hay sông Ngọc Chùy, là phụ lưu của sông Mã, thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Sông Cầu Chày dài dài 87 km, khởi nguồn từ núi Đàn thuộc huyện Ngọc Lặc, chảy qua các huyện Lang Chánh, Thọ Xuân, Yên Định và Thiệu Hóa rồi hợp với sông Mã ở hạ lưu.

Nước sông Cầu Chày rất đục và cạn. Dân gian có câu: sông Cầu Chày chó chạy đứt đuôi.

Chú thíchSửa đổi