Sông Con trên bản đồ Phú Yên
Sông Con
Sông Con
Sông Con (Phú Yên)

Sông Con là một phụ lưu bên bờ phải của sông Đà Rằng trong hệ thống sông Ba. Sông Con là ranh giới giữa huyện Sông Hinh và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam [1][2][3].

Dòng chảy sửa

Sông Con khởi nguồn từ các suối ở xã Sơn Giang huyện Sông HinhSơn Thành Tây huyện Tây Hòa, chảy uốn lượn theo hướng bắc, đổ vào sông Đà Rằng [2].

Chỉ dẫn sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49- 63C & 75A. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Thông tư số 25/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên. Thuvienphapluat, 2017. Truy cập 10/08/2018.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa