Sổ tay (định hướng)

(Đổi hướng từ Sổ tay)

Sổ tay có thể hiểu là:

  • Một quyển vở nhỏ, sổ nhỏ có thể dùng bỏ túi sử dụng cho việc ghi chép.
  • Yếu lược, một cuốn sách tóm tắt những điều cần nhớ như công thức, bảng số, số liệu...) ví dụ như: Sổ tay toán học sơ cấp; Sổ tay của kỹ sư xây dựng, sổ tay nội trợ, sổ tay làm đẹp...

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi