Sổ tay có thể hiểu:

  • là một quyển vỏ nhỏ, sổ nhỏ có thể dùng bỏ túi sử dụng cho việc ghi chép.
  • là cuốn sách tóm tắt những điều cần nhớ như công thức, bảng số, số liệu...) ví dụ như: Sổ tay toán học sơ cấp; Sổ tay của kỹ sư xây dựng, sổ tay nội trợ, sổ tay làm đẹp...

Tham khảoSửa đổi