Vở, hay còn gọi là vở ghi, vở viết, tập viết, là tập giấy được đóng lại dùng để để viết lên. Vở thường có bìa bọc ngoài để bảo vệ.

Những cuốn vở
Vở đã được ghi lên trên

Phân loạiSửa đổi

Vở có thể được phân biệt theo nhiều loại:

  • Kích thước
  • Giấy ghi chép (giấy kẻ ô li, giấy có vạch dòng)
  • Công dụng

Sử dụngSửa đổi

Vở có giấy trắng để viết và vẽ lên trên. Vở có thể dùng để viết nhật ký.

Ngoài ra vở đã sử dụng có thể tái sử dụng lại.

Tham khảoSửa đổi