Samari(III) iodide là một hợp chất vô cơ, là muối của samariaxit iodhydriccông thức SmI3. Dạng khan tồn tại dưới dạng tinh thể màu cam, phân hủy trong nước.

Samari(III) iodide
Tên khácSamari triiodide
Nhận dạng
Số CAS13813-25-7
PubChem83746
Số EINECS237-468-2
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tửSmI3
Khối lượng mol531,062 g/mol (khan)
693,19952 g/mol (9 nước)
Bề ngoàitinh thể cam[1]
Điểm nóng chảy 850 °C (1.120 K; 1.560 °F)[1]
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nướcphản ứng (khan)[1]
199,1 g/100 mL (ngậm nước)[2]
Độ hòa tantạo phức với hydrazin, ure
Các nguy hiểm
Các hợp chất liên quan
Anion khácSamari(III) fluoride
Samari(III) chloride
Samari(III) bromide
Cation khácNeodymi(III) iodide
Prometi(III) iodide
Europi(III) iodide
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Điều chế sửa

Phản ứng của samari và iod sẽ tạo ra muối khan:

 

Tính chất vật lý sửa

Samari(III) iodide tạo thành các tinh thể màu cam khi khan.

Dạng khan bị phân hủy trong nước (thủy phân).

Tính chất hóa học sửa

  • Khi đun nóng với samari kim loại, Sm3+ bị khử tạo thành samari(II) iodide:
 
  • Nó còn bị khử bởi hydro tạo ra hợp chất tương tự:
 

Hợp chất khác sửa

SmI3 còn tạo ra một số hợp chất với N2H4, như SmI3·3N2H4·3H2O là tinh thể kim nhỏ trong suốt, tan trong cồn và không tan trong benzen, d = 3,15 g/cm³.[3]

SmI3 còn tạo một số hợp chất với CO(NH2)2, như SmI3·8CO(NH2)2 là tinh thể dạng lăng kính màu vàng, d = 2,173 g/cm³.[4]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition (William M. Haynes; CRC Press, 22 thg 6, 2016 - 2652 trang), trang 4-83. Truy cập 12 tháng 3 năm 2021.
  2. ^ Solubility_Table_Zh.PDF_version.pdf
  3. ^ Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 19,Phần 1 (British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1974), trang 151 – [1]. Truy cập 30 tháng 5 năm 2020.
  4. ^ Elena V. Savinkina, Yana F. Al Ansari, Ilia A. Zamilatskov, Dmitry V. Albovb, Aslan Yu. Tsivadzea – Octaureasamarium(III) triiodide. Acta Crystallographica (2005). E61, tr. m664–m666. doi:10.1107/S1600536805006781.