Ngôi sao đỏ năm cánh () là một biểu tượng tôn giáotư tưởng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, thường được thấy trên: quốc huy, lá cờ, đồ trang trí, di tích, và biểu trưng.

Ngôi sao đỏ

CờSửa đổi

Huân chươngSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

Huy hiệuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi